kasino curtin tilaama tutkimus osoittaa: suomalaiset eivät luota kansanedustajiin rahapeliasioissa


Peräti 57,3 prosenttia suomalaisista arvioi, että kansanedustajat haluavat sellaista rahapelipolitiikkaa, joka hyödyttää ensisijaisesti heitä itseään. Vain 9,9 prosenttia on eri mieltä. Tämä ja monta muuta mielenkiintoista asiaa selviää Kasino Curt -sivuston Bilendi Oy:lta tilaamasta tutkimuksesta.

Suomessa on viime aikoina käyty paljon julkista keskustelua Veikkaus Oy:n rahapelimonopolista, kansanedustajien suhtautumisesta Veikkaukseen ja pelihaitoista.


Haluatko tietää, mitä suomalaiset ovat näistä asioista mieltä? Rahapelien informaatiosivusto Kasino Curt selvitti asian.

Haastattelut toteutettiin Bilendi Oy:n valtakunnallisesti edustavassa M3 Panel -kuluttajapaneelissa 21. - 23. elokuuta. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 000 henkilöä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kyselyyn vastasivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, ja otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Kolme kyselystä esiin nousevaa asiaa:

 • 57,3 prosenttia ei luota kansanedustajien motiiveihin rahapeliasioissa. 9,9 prosenttia luottaa.
 • 54,8 prosenttia on sitä mieltä, että rahapelikoneet pitäisi poistaa arkisista ympäristöistä, kuten ruokakaupoista, kioskeista, ravintoloista ja huoltoasemilta. 28,8 prosenttia on sitä mieltä, että rahapelikoneet voivat olla arkisissa ympäristöissä.
 • 40,1 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitäisi murtaa rahapelimonopolinsa ja siirtyä lisenssijärjestelmään. 28,3 prosenttia on eri mieltä.

Tutkimuksesta löytyy paljon mielenkiintoista tietoa. Jos rahapelaaminen, kasinot ja nettikasinot kiinnostavat, vieritä tätä sivustoa alas, niin pääset lukemaan tutkimuksen tulokset.


Kasino Curt tilasi maaliskuussa 2019 tutkimuksen, joka käsitteli osittain samoja aiheita. Tutkimuksia vertaamalla voi nähdä, miten kansan mielipiteet ovat muuttuneet niiden välisenä aikana.

Huom! Jos haluat tutkimusten kaiken materiaalin omaan käyttöösi, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen rahapelitutkimus(at-merkki)kasinocurt.com. Voit käyttää tutkimusmateriaalia omassa julkaisussasi tai tutkia sitä omaksi iloksesi.

Tietoa tutkimuksesta


Tutkimuksessa vastaajille esitettiin seuraavat väitteet: • Suomen EU:lle antama perustelu rahapelimonopolin tarpeellisuudesta pelihaittojen ehkäisyssä on totuudenmukainen.
 • Suomen pitäisi murtaa rahapelimonopolinsa ja siirtyä lisenssijärjestelmään.
 • Uskon, että Suomi purkaa rahapelimonopolinsa seuraavan kymmenen vuoden aikana.
 • Kun monopolin oikeutuksena on pelihaittojen vähentäminen, on sallittavaa, että rahapelejä voi tästä huolimatta markkinoida.
 • Veikkaus Oy tekee tarpeeksi työtä rahapelihaittojen kitkemiseksi. (Perustele kantasi lyhyesti.)
 • Rahapelikoneet pitäisi poistaa arkisista ympäristöistä, kuten ruokakaupoista, kioskeista, ravintoloista ja huoltoasemilta.
 • Suomalaiset kansanedustajat haluavat sellaista rahapelipolitiikkaa, joka hyödyttää ensisijaisesti heitä itseään.

Väitteissä vastaajilla oli kuusi eri vaihtoehtoa:


1.) täysin eri mieltä, 2.) osittain eri mieltä, 3.) neutraali suhtautuminen, 4.) osittain samaa mieltä, 5.) täysin samaa mieltä, 6.) en osaa sanoa.


Vierittämällä tämän sivuston loppuun löytää:


 • vastaajien taustatiedot
 • vastaajille ennen väitteitä näytetyn johdantotekstin
 • yhteenvedon tutkimuksesta


ONKO SUOMEN EU:LLE ANTAMA SELITYS PELIHAITTOJEN EHKÄISYSTÄ TOTUUDENMUKAINEN? – OSA USKOO, OSA EI


Suomalaiset ovat hyvin jakaantuneita sen suhteen, pitävätkö he totuudenmukaisena Suomen EU:lle antamaa selitystä rahapelimonopolin tarpeellisuudesta pelihaittojen ehkäisyssä.


33 prosenttia arvioi perustelun täysin tai osittain totuudenmukaiseksi. 33 prosenttia pitää perustelua täysin tai osittain totuudenvastaisena. Muut suhtautuvat asiaan neutraalisti tai eivät osaa sanoa kantaansa.


Kun asiaa kysyttiin maaliskuussa, 28 prosenttia arvioi perustelun täysin tai osittain totuudenmukaiseksi. Tuolloin 26 prosenttia piti perustelua täysin tai osittain totuudenvastaisena.

SUOMALAISET haluavat murtaa veikkauksen rahapelimonopoLIn


Suomalaisista 40 prosenttia kannattaa ajatusta rahapelimonopolin purkamisesta ja lisenssijärjestelmään siirtymisestä. Ajatusta vastustaa 28 prosenttia. Muut suhtautuvat asiaan neutraalisti tai eivät osaa sanoa kantaansa.


Kun asiaa kysyttiin maaliskuussa, 31 prosenttia kannatti ajatusta rahapelimonopolin murtamisesta ja lisenssijärjestelmään siirtymisestä. Ajatusta vastusti 27 prosenttia.

SUOMEN RAHAPELIMONOPOLIN ODOTETAAN MURTUVAN


Suomalaisista 45 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä väitteen ”Uskon, että Suomi purkaa rahapelimonopolinsa seuraavan kymmenen vuoden aikana” kanssa. Täysin tai osittain eri mieltä väitteen kanssa on vain 21 prosenttia.


Kun asiaa kysyttiin maaliskuussa, 31 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä väitteen "Uskon, että Suomi purkaa rahapelimonopolinsa seuraavan kymmenen vuoden aikana" kanssa. Täysin tai osittain eri mieltä oli 24 prosenttia.

ONKO VEIKKAUKSELLA SUOMEN KANSAN LUPA MARKKINOIDA PELEJÄÄN? - EI OLE!


Suomalaiset eivät pidä siitä, että monopoliaseman turvin suomalaisille rahapelejä tarjoava Veikkaus Oy markkinoi pelejään.


Suomalaisista 40 prosenttia on markkinointia vastaan, kun taas vain 29 prosenttia pitää toimintaa hyväksyttävänä. Muut suhtautuvat asiaan neutraalisti tai eivät osaa sanoa, mitä mieltä asiasta ovat.


Kun asiaa kysyttiin maaliskuussa, 33 prosenttia oli markkinointia vastaan ja 22 prosenttia katsoi markkinoinnin olevan hyväksyttävää.

tekeekö veikkaus riittävästi työtä rahapelihaittojen kitkemiseksi? - ei tee!


Suomalaiset ovat sitä mieltä, että Veikkaus ei tee riittävästi työtä pelihaittojen kitkemiseksi. 


Peräti 44 prosenttia on täysin tai osittain eri mieltä väitteen "Veikkaus Oy tekee riittävästi työtä pelihaittojen kitkemiseksi" kanssa. Täysin tai osittain samaa mieltä väitteen kanssa on 27 prosenttia.


Kun asiaa kysyttiin maaliskuussa, 33 prosenttia oli sitä mieltä, että Veikkaus tekee riittävästi työtä pelihaittojen kitkemiseksi. Tuolloin 34 prosenttia oli sitä mieltä, että ei tee.


Alle on listattu uuden tutkimuksen vastaajien perusteluja vastaukselleen.

kansa haluaa rahapelikoneet pois arkisista tiloista


Peräti 55 prosenttia suomalaisista ei halua rahapelikoneita arkisiin ympäristöihin, kuten ruokakauppoihin, kioskeihin, ravintoloihin ja huoltoasemiin. Vain 29 prosenttia on sitä mieltä, että rahapelikoneet voivat olla arkisissa ympäristöissä. Muut suhtautuvat asiaan neutraalisti tai eivät osaa sanoa kantaansa.


Kuvaavaa on, että peräti 37 prosenttia on täysin samaa mieltä väitteen "Rahapelikoneet pitäisi poistaa arkisista ympäristöistä, kuten ruokakaupoista, kioskeista, ravintoloista ja huoltoasemilta" kanssa, kun taas vain 3 prosenttia on täysin eri mieltä väitteen kanssa.


Huom! Tätä kysymystä ei kysytty maaliskuun tutkimuksessa.

suomalaiset eivät luota kansanedustajiin rahapeliasioissa


Suomalaiset eivät luota kansanedustajien motiiveihin rahapeliasioissa. 


Peräti 57 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä väitteen "Suomalaiset kansanedustajat haluavat sellaista rahapelipolitiikkaa, joka hyödyttää ensisijaisesti heitä itseään" kanssa. Täysin tai osittain eri mieltä väitteen kanssa on vain 10 prosenttia.


Kuvaavaa on, että 32 prosenttia on täysin samaa mieltä väitteen kanssa, kun taas vain 3 prosenttia on täysin eri mieltä väitteen kanssa.


Huom! Tätä kysymystä ei kysytty maaliskuun tutkimuksessa.

TIETOA KYSELYYN VASTAAJISTA


Yhteenveto tutkimuksesta


Alla on Kasino Curtin Bilendi Oy:lta tilaaman tutkimuksen väitteet ja niihin annetut vastaukset, joista on poistettu ne, jotka eivät ole samaa eikä eri mieltä sekä ne, jotka eivät osanneet sanoa, mitä asiasta ajattelevat: • Suomen EU:lle antama perustelu rahapelimonopolin tarpeellisuudesta pelihaittojen ehkäisyssä on totuudenmukainen: 32,6 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 33,3 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Suomen pitäisi murtaa rahapelimonopolinsa ja siirtyä lisenssijärjestelmään: 40,1 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 28,3 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Uskon, että Suomi purkaa rahapelimonopolinsa seuraavan kymmenen vuoden aikana: 45,3 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 21,4 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Kun monopolin oikeutuksena on pelihaittojen vähentäminen, on sallittavaa, että rahapelejä voi tästä huolimatta markkinoida: 28,8 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 39,6 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Veikkaus Oy tekee tarpeeksi työtä rahapelihaittojen kitkemiseksi: 26,6 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 44,4 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Rahapelikoneet pitäisi poistaa arkisista ympäristöistä, kuten ruokakaupoista, kioskeista, ravintoloista ja huoltoasemilta: 54,8 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 28,8 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Suomalaiset kansanedustajat haluavat sellaista rahapelipolitiikkaa, joka hyödyttää ensisijaisesti heitä itseään: 57,3 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 9,9 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.

Mikä on Kasino Curt?


Kasino Curt on rahapeleihin keskittyvä sivusto, joka on pyhitetty tutkimuksille. Tutkimukset keskittyvät rahapelaamiseen Suomessa, kasinoihin ja nettikasinoihin. 


Kasinot ja nettikasinot eivät saa ostettua mainostilaa Kasino Curtista. Jos edustat kasinoa tai nettikasinoa, yhteydenotto mainostilan ostamismielessä on ajanhukkaa.


Kasino Curt on esillä myös sosiaalisessa mediassa.


© 2019 Kasino Curt. Kaikki oikeudet pidätetään.

>